October 21, 2018

Εκδήλωση στα Ηνωμένα Έθνη – Γυναίκες και Διασπορά: Από το παρελθόν στην μετά το 2015 εποχή

Women and DiasporaΜέσα στα πλαίσια της 59ης Συνόδου της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών που λαμβάνει χώρα στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη από τις 5 ως 20 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε χθες, 9 Μαρτίου, εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες και Διασπορά: Από το παρελθόν στην μετά το 2015 εποχή» (Women and Diaspora: From Past to Post-2015). Διοργανωτές της εκδήλωσης ήταν οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες της Κύπρου και Αρμενίας στα Ηνωμένα Έθνη σε συνεργασία με το Δίκτυο Αφρικανών Γυναικών της Διασποράς και το Γραφείο του ΟΗΕ UN Women.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη Πρέσβης Ν. Αιμιλίου, αφού καλωσόρισε τους ομιλητές τόνισε την μεγάλη πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην προώθηση της ισότητας των φύλων, την ενδυνάμωση και πραγμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών και κοριτσιών, 20 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Πεκίνου και της Πλατφόρμας Δράσης υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι σε καμία χώρα δεν έχει επιτευχθεί πλήρως η ισότητα των φύλων και ότι πολλά μένουν ακόμη να γίνουν.

Ο κ. Αιμιλίου έκανε αναφορά στην μεγάλη κοινότητα διασποράς που έχει η Κύπρος σε όλο τον κόσμο η οποία υπερέχει αριθμητικά του πληθυσμού του νησιού και με την οποία διατηρεί ισχυρούς δεσμούς. Αναγνωρίζει η Κύπρος, είπε, τη συνεισφορά και δυνατότητες της διασποράς,  τόσο στις χώρες που φιλοξενείται όσο και στις χώρες καταγωγής της. Τόνισε ότι οι Κύπριες γυναίκες της διασποράς, υπήρξαν ιστορικά πολύ δραστήριες στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Κυπρίων και αλληλέγγυες στον αγώνα για την επανένωση της Κύπρου. Ο κ. Πρέσβης υπογράμμισε ότι η Κυπριακή κυβέρνηση υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών της διασποράς και τις ενθαρρύνει να συνεισφέρουν με τις εμπειρίες και γνώσεις τους θετικά στην Κυπριακή κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα.

Άλλοι ομιλιτές που έλαβαν μέρος ήταν η Δικαστής Κυπριακής καταγωγής Harriet Pavles George η οποία διετέλεσε Δικαστής του Αστικού Δικαστηρίου της Νέας Υόρκη για 20 χρόνια, o Jim MarcPherson, Lecturer in History of the University of the Highlands and Islands, η Sarah Gammage, Policy Adviser, Economic Empowerment Section, UN Women, η Semhar Araia, Executive Director, Diaspora African Women’s Network και η Nora Simonian, Armenian Relief Society. Συντονίστρια ήταν η συντάκτρια της εβδομαδιαίας εφημερίδας Armenian Weekly, Nanore Barsoumian.

Στη συζήτηση που ακολούθησε οι διάφοροι ομιλητές σημείωσαν, μεταξύ άλλων, ότι οι γυναίκες της διασποράς έχουν μια μοναδική ιδιότητα να χρησιμοποιούν την επιρροή τους και την εμπειρία των διαφορετικών πολιτιστικών, κοινωνικών και φυλετικών προτύπων για επίτευξη προόδου σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Οι γυναίκες της διασποράς από όλα τα κοινωνικά στρώματα που ζουν σε ξένες χώρες, μπορούν να αποτελέσουν γέφυρες γνώσης και εμπειρίας καθώς και να βοηθήσουν στην προώθηση ενός εθνικού διαλόγου για την ισότητα τους μαζί με ζητήματα που επηρεάζουν όχι μόνο τις χώρες που κατοικούν αλλά και τις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Σημείωσαν ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο θέμα της αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών, την ισότητα των δύο φύλων καθώς και στην ποινικοποίηση της βίας κατά των γυναικών. Εντούτοις, τόνισαν, πολλές προκλήσεις συνεχίζουν να παραμένουν και πολλά ακόμη θα πρέπει να γίνουν.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν πάνω από 80 άτομα, κυρίως μέλη αντιπροσωπειών στα Ηνωμένα Έθνη,  μη-κυβερνητικές οργανώσεις και ακολούθησαν ερωτοαπαντήσεις.