October 19, 2018

Ο Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης μίλησε στα Ηνωμένα Έθνη για την Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας

O Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρέστη σήμερα, 12 Φεβρουαρίου, και μίλησε εκ μέρους της Κύπρου στην Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την «Μεταρρύθμιση του Τομέα Ασφάλειας (ΜΤΑ)» την οποία συνδιοργάνωσαν η Νότιος Αφρική, η Σλοβακία, το Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων του ΟΗΕ και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP).

Ο κ. Μαυρογιάννης αφού συνεχάρη τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, είπε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε που βρισκόμαστε τα τελευταία 70 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ. Σε ότι αφορά την μεταρρύθμιση του τομέα ασφάλειας (ΜΤΑ)-είπε-είναι σε όλους γνωστό, ότι ένας υγιής τομέας ασφάλειας αποτελεί στη κάθε χώρα το βαρόμετρο για μια αληθινή δημοκρατία και ενώ αφορά περισσότερο τις κοινωνίες που μαστίζονται από συγκρούσεις, είναι σημαντικός για όλους, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες και σταθερές ή μη, χώρες. Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη αποσκοπούν στην οικοδόμηση μιας παγκόσμιας κοινότητας δημοκρατιών προσηλωμένης στα οικουμενικά δικαιώματα και η χρηστή διακυβέρνηση – η οποία προϋποθέτει ένα αξιόπιστο και υπεύθυνο τομέα ασφάλειας – πρέπει να βρίσκεται στο πυρήνα της.

Ακολούθως επισήμανε ότι οι νόμιμοι θεσμοί ασφάλειας που μπορεί να προσφέρουν σταθερότητα και ανθρώπινη ασφάλεια είναι μέρος μιας μεγάλης εξίσωση και πρόσθεσε ότι η ΜΤΑ δεν μπορεί να είναι επιτυχής ή επαρκής αν επιδιωχθεί μεμονωμένα: ο εκδημοκρατισμός, το κράτος δικαίου, η ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ισότητα των φύλων, η ένταξη, ο έλεγχος των όπλων, πολιτικές μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις στο τομέα της δικαιοσύνης πρέπει, είπε, να τη συνοδεύουν. Πρόσθεσε ότι η φιλοξενούσα χώρα πρέπει να δεσμευτεί σε εκτενείς μεταρρυθμίσεις και σημείωσε ότι λίγα μπορεί να επιτευχθούν από ένα ευάλωτο κράτος χωρίς τη συμβολή των Ηνωμένων Εθνών τα οποία πρέπει να προσφέρουν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία κατά στοχευμένο τρόπο προσαρμόζοντας τα στις τοπικές συνθήκες της χώρας που τα έχει ανάγκη. Ακολούθως πρότεινε την κωδικοποίηση όλων των μέσων που η διεθνής κοινότητα έχει στη διάθεση της για υποστήριξη των κρατών μελών . Τόνισε επίσης ότι για την αντιμετώπιση του κύκλου βίας και συγκρούσεων χρειάζεται μια πιο στρατηγική προσέγγιση που να λαμβάνει υπόψη όλα τα απαραίτητα συστατικά που μπορούν να αποτρέψουν ή να τερματίσουν τη χρήση βίας, περιλαμβανομένης της ΜΤΑ.

Πρέπει -τόνισε- να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα του ΟΗΕ στην επίτευξη και διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, στην πρόληψη και στην επίλυση των συγκρούσεων, στην εξάλειψη της απειλής ή τη χρήση βίας. Διερωτήθηκε κ. Μαυρογιάννης κατά πόσο η κατάσταση του σημερινού κόσμου είναι αυτή που ανέμενε κατά τη στιγμή της δημιουργίας του ΟΗΕ και 15 χρόνια μετά τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (ΑΣΧ) ή κατά πόσο είναι αναπόφευκτες τόσες πολλές συγκρούσεις ή παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ή τόσοι άνθρωποι να ζουν στη φτώχεια; «Είμαστε ευχαριστημένοι με τα πρότυπα για την υγεία και την εκπαίδευση και με την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος;» είπε ενώ επισήμανε ότι οι δείκτες είναι απογοητευτικοί, τόσο μεταξύ των χωρών, όσο και στο εσωτερικό τους.

Ο κ Μαυρογιάννης τόνισε ότι ο οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όσο θα θέλαμε να είναι και πρόσθεσε ότι οι λόγοι πρέπει να εντοπιστούν συλλογικά μέσα από ένα ευρύ διάλογο ώστε να υπάρξει η σωστή θεραπεία . Αν χρειάζονται νέα εργαλεία, να δημιουργηθούν ή να δούμε αν το θέμα είναι απλούστερο δηλαδή ζήτημα εφαρμογής των αποφάσεων που έχουμε ήδη λάβει.

Τέλος κατέληξε ότι όλες οι ενέργειες πρέπει να ενταχθούν σε ένα εννοιολογικόπλαίσιο που να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ οράματος και πραγματικότητας. Ο ΟΗΕ-είπε-δεν πρέπει να είναι κατακερματισμένος στην εκπλήρωση του έργου του και για να είναι αποτελεσματικός θα πρέπει αξιόπιστα να εργάζεται σε όλο τα μήκη και πλάτη, χρησιμοποιώντας το πλέον πολύτιμο εργαλείο του, που είναι η ημερήσια διάταξη του, κατά τρόπο ολιστικό και αλληλένδετο.