June 1, 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΑ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου (MS Office – Word, Excel, Power Pint, Outlook).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
 • Προηγούμενη πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.
 • Άδεια Εργασίας στις ΗΠΑ θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

[Read more…]

VACANCY FOR THE POSITION OF CLERK/TYPIST

The Permanent Mission of the Republic of Cyprus to the United Nations, is accepting applications for the position of one (1) Clerk/Typist under locally employed staff terms and conditions.

REQUIREMENTS

 • Baccalaureate from a recognized Secondary School.
 • Fluent in English and Greek, both written and oral.
 • Proficiency in MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).
 • Integrity, discretion, organizational skills, good judgement, initiative, and responsibility.
 • Prior work experience relevant to the requirements of this position will be considered an advantage.
 • Appropriate U.S. work authorization will be considered an advantage.

[Read more…]

Save the date: “Breaking the silence on femicide: ending gender based violence against women and girls”

breaking-the-silence-on-femicide-2

Femicide is the most brutal and extreme manifestation of violence against women and girls,  rooted in gender inequality,  stereotyped gender roles, discrimination towards women and girls or harmful social norms. Femicide takes place in all regions and countries around the world. Globally, an estimated 81,100 women and girls were killed intentionally in 2021. This side event will discuss ways to strengthen responses to gender related killings and other forms of gender based violence against women and girls on a local, national and international level.

The Permanent Missions of Cyprus and Malta, together with UN Women and UNODC, are organising a CSW67 side event entitled:

Breaking the silence on femicide: ending gender based violence against women and girls”

📆 Thursday 9 March 2023

⏰ 08:15-09:30 a.m.

📍Conference Room 8, UNHQ

The event is open to UN Badge holders. The official invitation with the concept note will follow soon.

Participants wishing to take the floor for a short intervention during the panel discussion, are kindly requested to indicate this in the registration form.

Please register at the link here.

#EndFemicide 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΑ/ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤON OHE

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας GS-5 με ετήσιο μεικτό μισθό που ανέρχεται σε 41,981 Δολάρια Αμερικής. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό. [Read more…]

Post Vacancy in Permanent Mission of Cyprus to the UN

The Permanent Mission of the Republic of Cyprus to the United Nations, New York, is accepting applications for the position of one (1) Clerk/Typist with the terms of local staff on a full-time contract basis for a period of one year with the possibility of renewal. The salary scale of the position is the entry level of the GS-5 Scale with an annual gross salary of US$41,981. The employment is governed by the Employment Guidelines and the Terms of Service of the Local Staff of the Diplomatic Missions of the Republic of Cyprus Abroad. [Read more…]

Internship opportunities at the Permanent Mission of the Republic of Cyprus to the UN, New York

Undergraduate/postgraduate students may apply for an internship at the Permanent Mission of the Republic of Cyprus to the United Nations in New York, throughout the year.

Applicants are required to:

(a) hold Cypriot citizenship,

(b) have completed at least a two-year university course (i.e. 60 ECTS),

(c) have very good knowledge of the Greek and English language.

Internships are unpaid and do not incur financial burden for the State in allowances, insurance cover, etc.

Application forms must be sent either to the Ministry of Foreign Affairs by e-mail at internship@mfa.gov.cy, or to the Permanent Mission of Cyprus at internhsips@cyprusun.org

The applicant’s details will be kept on file and they may be invited to an interview if shortlisted, depending on their qualifications, experience, and skills. Applicants may also be offered the possibility of an internship for an alternative period.

Interns are required to sign a Contract on a non-remunerative basis, which will include, inter alia, a confidentiality clause in respect to data and information that may come to their attention during the internship period.

You may download the Internship application (available in Greek) from the link below:

Press here

 

Ambassador Mavroyiannis was elected Chair of the 5th Committee of the UN

5th-committeeUnited Nations, 7 October 2019

The Permanent Representative of the Republic of Cyprus to the United Nations, Ambassador Andreas D. Mavroyiannis, was today elected as Chair of the Fifth Committee (Administrative and Budgetary Committee) for the 74th session of the General Assembly. In his speech during the first formal meeting of the Fifth Committee of the 74th session, Ambassador Mavroyiannis expressed his gratitude for the honour bestowed on him and Cyprus, and conveyed his appreciation to the Group of Asia-Pacific States for endorsing his candidature to this important and challenging post of presiding over the deliberations of the Committee. In assuming the Chairmanship, he assured of his commitment to a timely and results-oriented session.

 

Προκήρυξη θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, συνεχίζει, από 9 Ιουλίου 2019, να δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. [Read more…]

Προκήρυξη θέσης Γραφειακού Προσωπικού με Ειδικά Καθήκοντα στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στον ΟΗΕ

Νέα Υόρκη, 20 Αυγούστου 2019

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης επιτόπιου γραφειακού προσωπικού με ειδικά καθήκοντα, για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. [Read more…]

Προκήρυξη θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη

Νέα Υόρκη, 9 Ιουλίου 2019

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης Γραφέα/Δακτυλογράφου με τους όρους επιτόπιου προσωπικού για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας GS-5 με ετήσιο μεικτό μισθό που ανέρχεται σε 39,053 Δολάρια Αμερικής. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό. [Read more…]