August 9, 2022

Προκήρυξη θέσης Γραφειακού Προσωπικού με Ειδικά Καθήκοντα στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στον ΟΗΕ

Νέα Υόρκη, 20 Αυγούστου 2019

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) θέσης επιτόπιου γραφειακού προσωπικού με ειδικά καθήκοντα, για πλήρη απασχόληση στη βάση συμβολαίου για περίοδο ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της Κλίμακας GS-10 με ετήσιο μεικτό μισθό που ανέρχεται σε 65,163 Δολάρια Αμερικής. Η απασχόληση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Απασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος σε Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά, Οικονομικά, Αναπτυξιακή Πολιτική, ή Κοινωνικές Επιστήμες (Σημείωση: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο). Συναφής πείρα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

-Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και εξαίρετη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση της γαλλικής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

-Πολύ καλή γνώση των πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών πραγμάτων της Κύπρου και των διεθνών πολιτικών και οικονομικών υποθέσεων.

-Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεμάτων στην ημερήσια διάταξη του ΟΗΕ.

-Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ερευνητικότητα, ευθυκρισία, και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

-Στηρίζει το διπλωματικό προσωπικό της Αντιπροσωπείας στην εκτέλεση των καθηκόντων τους,

-Συντάσσει εκθέσεις/πρακτικά, υπομνήματα, εισηγήσεις και παρεμβάσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας της Αντιπροσωπείας,

-Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από την ιεραρχία της Αντιπροσωπείας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποστέλλοντας τα πιο κάτω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mission.vacancy@cyprusun.org μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου 2019:

  • Αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που αναφέρονται πιο πάνω
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Motivation letter
  • Αντίγραφο Διαβατηρίου
  • Στοιχεία καθεστώτος παραμονής στις Η.Π.Α.
  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου, εκδιδόμενο από τις αρμόδιες αρχές και πιστοποιημένο από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας όπου διαμένει μόνιμα ο/η ενδιαφερόμενος/η
  • Μία φωτογραφία (σε μορφή jpeg).
  • Δύο συστατικές επιστολές ή υπόδειξη δύο ατόμων από τα οποία μπορούν να ζητηθούν συστάσεις

Τα σχετικά πιστοποιητικά πανεπιστημιακών τίτλων ή διπλωμάτων θα πρέπει να υποβληθούν επιπρόσθετα και σε έντυπη μορφή «hard copy» κατά το στάδιο της συνέντευξης. Εκπρόθεσμη υποβολή αίτησης ή/και αίτηση που δεν θα συνοδεύεται από όλα τα ζητούμενα στοιχεία δεν θα ληφθεί υπόψη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Οι υποψήφιοι θα εξετασθούν προφορικώς ή/και γραπτώς. Οι ημερομηνίες των προφορικών ή/και γραπτών εξετάσεων θα καθορισθούν αργότερα και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν σχετικά.