September 28, 2021

Ομιλία Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Δώρου Θεοδώρου Στην 49η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Δώρος Θεοδώρου, προσφώνησε την Τρίτη το απόγευμα, την 49 η Σύνοδο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Καθεστώς των Γυναικών, που πραγματοποιείται στην έδρα του διεθνούς οργανισμού από τις 28 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 11 Μαρτίου 2005.

Ο κ. Θεοδώρου αφού τόνισε την σημασία της 49ης Συνόδου όσο αφορά την αξιολόγηση του έργου που επιτελέσθηκε στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, δέκα χρόνια από την υιοθέτηση του, στην Διάσκεψη του Πεκίνου και την πιθανή λήψη μέτρων και πρωτοβουλιών για επίσπευση της εφαρμογής του, αναφέρθηκε στην πολιτική της Κυπριακής Κυβέρνησης στο θέμα αυτό καθώς και στα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης.

Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε σε τρεις παράγοντες που έχουν διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στην αναβάθμιση του καθεστώτος των Κυπρίων γυναικών, συγκεκριμένα α) στην δυναμική του Σχεδίου Δράσης στην ενίσχυση της πολιτικής βούλησης για την νομική αλλά και για την εκ των πραγμάτων κατοχύρωση της ισότητας των φύλων, β) στην από το 1998 ενταξιακή διαδικασία της Κύπρου με την ΕΕ και την εναρμόνιση της με την σχετική κοινοτική νομοθεσία που αφορά τις γυναίκες και την θέση τους στην κοινωνία και γ) στις πρόσφατες εξελίξεις επί του εδάφους με την μερική άρση των περιορισμών στην διακίνηση, μαζί με τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για επανένωση του νησιού που έδωσαν ώθηση σε πρωτοβουλίες γυναικών για δικοινοτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις που συνέβαλαν στην δημιουργία ενός πολιτισμού ειρήνης στο νησί.

Ο κ. Θεοδώρου υπογράμμισε, την προσήλωση και την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης, στην επίτευξη της ισότητας των γυναικών όπως δείχνει και η επικύρωση από την Κύπρο δύο πολύ σημαντικών διεθνών νομικών οργάνων για τα δικαιώματα των γυναικών, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την Εξάλειψη κάθε Μορφής Διακρίσεων σε Βάρος των Γυναικών και του Πρωτοκόλλου υπ’ αριθμό 12 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Θεμελιωδών Ελευθεριών.

Ο κ Θεοδώρου υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Κυβέρνηση επεξεργάστηκε εθνικό σχέδιο δράσης, μέσω του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, που καλύπτει τομείς ανάλογους με τις εθνικές προτεραιότητες και τις διακηρυγμένες δεσμεύσεις της στην Διάσκεψη του Πεκίνου. Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην πρόοδο που επιτεύχθηκε στους πιο κάτω τομείς:

-Στο νομοθετικό πλαίσιο με τις κατάλληλες νομικές τροποποιήσεις για εξάλειψη κάθε διάκρισης και διασφάλιση των δικαιωμάτων των γυναικών σε κάθε τομέα δικαίου, ιδιαίτερα στο νόμο περί οικογένειας και εργασίας.

-Στην διαδικασία εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο της ΕΕ με την υιοθέτηση νόμων, όπως για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και επαγγελματική εξάσκηση, την ίση αμοιβή για εργασία ίσης αξίας και την προστασία της μητρότητας.

-Στην βία εναντίον των γυναικών μέσω νομοθετικών μέτρων συμπεριλαμβανόμενων και των νέων νόμων για την οικογενειακή βία και διακίνηση και εκμετάλλευση των γυναικών, την σύσταση νέων μηχανισμών για την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων, την εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού, ειδικά αξιωματικών της αστυνομίας που χειρίζονται υποθέσεις οικογενειακής βίας και διακίνησης γυναικών.

-Στην ίση συμμετοχή ανδρών και γυναικών στην πολιτική με την προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με την ενθάρρυνση και υποστήριξη της εισόδου των γυναικών στην πολιτική και την υποστήριξη γυναικών που κατέρχονται στις εκλογές για την βουλή των αντιπροσώπων.

Αναφερόμενος στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα των Γυναικών, ο κ. Θεοδώρου τόνισε ότι ο Μηχανισμός διαδραματίζει ρόλο κλειδί στο συντονισμό, στον έλεγχο και την εφαρμογή της Κυβερνητικής πολιτικής στο τομέα αυτό και ιδιαίτερα στην εφαρμογή της ισότητας των φύλων σε όλο τον δημόσιο τομέα καθώς επίσης είπε ότι η δημιουργία νέων Σωμάτων Ισότητας συμβάλλει στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και πολιτικής της Κυβέρνησης. Παράδειγμα ανέφερε, την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Διοικήσεως με την δημιουργία εξώδικου μηχανισμού για την διερεύνηση παραπόνων σχετικών με διακρίσεις, ως την πλέον σημαντική εξέλιξη στο τομέα αυτό.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε ότι η Κύπρος παραμένει σθεναρά δεσμευμένη και θα συνεχίσει να προωθεί πολιτικές και προγράμματα που θα διασφαλίζουν ότι οι γυναίκες, απολαμβάνουν πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους και ότι είναι ίσοι εταίροι, στην δημιουργία μιας ειρηνικής οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Αυτή η δέσμευση, κατέληξε, πηγάζει από την πεποίθηση ότι όλοι πρέπει να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ώστε γυναίκες και άνδρες να βαδίσουν μαζί, ως πραγματικοί συνεταίροι, απολαμβάνοντας από κοινού τους καρπούς της ανάπτυξης στην οικογένεια, στο χώρο δουλειάς, στην πολιτική και την οικονομία, σε κάθε τομέα και σε όλα τα επίπεδα.