May 23, 2024

Ομιλία Μονίμου Αντιπροσώπου για Αποτελεσματική Πολυμερή Διπλωματία και Κυπριακό

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης μίλησε για το ρόλο της αποτελεσματικής πολυμερούς διπλωματίας στις προσπάθειες επίτευξης μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης του κυπριακού προβλήματος στην καθιερωμένη ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση της οργάνωσης HABA ( Hellenic American Banker ‘ s Association ) που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη το βράδυ 4 Δεκεμβρίου στο Κυπριακό Σπίτι στην Νέα Υόρκη. Τα έσοδα της εκδήλωσης προσφέρθηκαν όπως κάθε χρόνο στο Ταμείο Βοήθειας για τα Παιδιά της Κύπρου το οποίο έχει ως σκοπό την παροχή οικονομικής βοήθειας σε παιδιά εγκλωβισμένων και απόρων οικογενειών στην Κύπρο.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του οποίου η ομιλία είχε ως θέμα «Αντιμετωπίζοντας το κυπριακό πρόβλημα: ένα νέο περιεχόμενο στην επιλογή της αποτελεσματικής πολυμερούς διπλωματίας» υπογράμμισε ότι μέσα από την ενάσκηση της αποτελεσματικής πολυμερούς διπλωματίας από την ΕΕ, η Κύπρος αναδύεται ως μία πολύτιμη εταίρος και αποκτά επιτέλους στις σκέψεις των κυρίων δυνάμεων την δέουσα βαρύτητα και δεν μπορεί πια να την αντιμετωπίζουν σαν ένα αγκάθι στην ευρύτερη τους πολιτική αλλά ως παράγοντα και δρώντα τον οποίον θα πρέπει να λάβουν υπόψη και που δεν μπορούν να θυσιάζουν για χάρη άλλων σημαντικών εταίρων.

Ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η αποτελεσματική πολυμερής διπλωματία αποτελεί πολύτιμο συστατικό της κοινής στρατηγικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνιστά κεντρικό σημείο του Ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης όσο αφορά τις διεθνείς σχέσεις και τους διεθνείς οργανισμούς με τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να έχει τον προεξέχοντα ρόλο και που τα θεμέλια τους βασίζονται στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Προώθηση αυτών των κοινών αξιών και αναζήτηση πολυμερών λύσεων σε κοινά προβλήματα είναι εκ των αντικειμενικών στόχων της ΕΕ και η Κύπρος ως μέλος της μπορεί και πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση αυτών των στόχων οι οποίοι είναι βασικής σημασίας για την ΕΕ και ζωτικής για την Κύπρο, τόνισε.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος επισήμανε ότι η Κύπρος με την εισαγωγή του Ευρώ τον Ιανουάριο του 2008 μπαίνει σε μια νέα περίοδο και εξέφρασε την ευχή ότι η εξέλιξη αυτή θα λειτουργήσει υποβοηθητικά για την οικονομική πτυχή μιας μελλοντικής διευθέτησης του κυπριακού και θα εξουδετερώσει παράλογες αιτιάσεις του παρελθόντος για συντήρηση χωριστών οικονομιών και νομισμάτων των κοινοτήτων. Τόνισε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η μόνιμη απαλλαγή της εξάρτησης της Κύπρου από μια σειρά ισχυρότερων από αυτή χωρών και να δημιουργήσει μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα που να αναδεικνύει την Κύπρο όπως πραγματικά είναι και όχι όπως κάποιοι θέλουν να προβάλλουν ότι είναι. Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται σκληρή δουλειά μέσα στην κοινωνία ώστε να γνωρίσει και να αγκαλιάσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής και σκέψης σε όλα τα επίπεδα και να σταθεί αρωγός στην διαδικασία της Ευρωπαϊκής ενοποίησης σε επίπεδα πέραν από αυτό της πολιτικής ηγεσίας. Όλο αυτό, υπογράμμισε, δεν είναι άσχετο με το κυπριακό πρόβλημα γιατί – σημείωσε – η κοινωνικοπολιτική και οικονομική εξέλιξη της Κύπρου θα καταστήσει πολύ δύσκολη την έμπνευση σε τρίτους, απαρχαιωμένων μοντέλων εφαρμογής για την Κύπρο.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος είπε ότι τρία χρόνια μετά την ένταξη, η Κύπρος ως πλήρες μέλος, έχει ενισχύσει την θέση της καθώς συμμετέχει ισότιμα στην λήψη αποφάσεων, μικρών ή μεγάλων, και απολαμβάνει πρωτόγνωρα οφέλη. Ακόμα πιο σημαντικό, είπε, είναι ότι η Κύπρος βρίσκει σήμερα τον εαυτό της συνταγμένη στο ίδιο στρατόπεδο με κάποιους βασικούς συντελεστές στις προσπάθειες λύσης του κυπριακού. Και για πρώτη φορά-σημείωσε- έχει αποκτήσει ένα πραγματικό μοχλό πίεσης εναντίον της κατοχικής δύναμης.

Ο κ. Μαυρογιάννης τόνισε ότι στρατηγικός στόχος της Κύπρου είναι η ενεργός συμμετοχή της στην ΕΕ και ταυτόχρονα η προώθηση της συνεργασίας με αυτά τα κράτη μέλη με τα οποία μοιράζεται κοινές ανησυχίες και προβλήματα και με τα οποία υπάρχει ταύτιση συμφερόντων. Στο πλαίσιο της ΕΕ, σημείωσε, η Κύπρος υποστηρίζει την πολυμερή συνεργασία, μια βασική αρχή της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. Η προσήλωση μας-τόνισε στην πολυμερή συνεργασία και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως βασικό μέρος του πολυμερούς συστήματος θα προσδιορίσει κατά πόσο αυτός ο οργανισμός που ιδρύθηκε στο τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί στο διεθνές σύστημα στην βάση των ιδρυτικών του αρχών του διεθνούς δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών.

Είναι για αυτούς τους λόγους-υπογράμμισε- που η Κύπρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια να συνεισφέρει σημαντικά στις δραστηριότητες των Η.Ε. σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που απασχολούν την διεθνή κοινότητα από την πολιτική της ανάπτυξης και της οικοδόμησης της ειρήνης και ανθρωπιστικής βοήθειας έως το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πολιτισμό. Γιατί με αυτό τον τρόπο ενδυναμώνουμε τις προσπάθειες μας για την προστασία και την προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων και προτεραιοτήτων ενισχύοντας ταυτόχρονα την διεθνή μας θέση, τόνισε.

Καταλήγοντας ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος τόνισε ότι η αποτελεσματική πολυμερής διπλωματία είναι σύμφυτη στη εξωτερική πολιτική της Κύπρου και δεν αποτελεί απλά επιλογή αλλά επιτακτική ανάγκη η οποία λειτουργεί όχι μόνο ως ασπίδα εναντίον των τουρκικών επιβουλών για υπόσκαψη της διεθνούς της προσωπικότητας αλλά υποβοηθά και τις προσπάθειες λύσης του κυπριακού προβλήματος.